Eklem Tedavisi

Eklem Tedavisi

Osteoartrit (Kireçlenme) nedir?

Halk arasında kireçlenme olarak bu hastalık, en sık rastlanan eklem iltihabı çeşididir. Eklem hastalıklarının yüzde 60'ını oluşturur.

Belirtileri ve seyri nasıldır?

Hastalık, yavaş başlayabilir ve bir yada birden fazla eklemi tutabilir.

En erken belirtisi eklemde ağrıdır.

Ağrılar sabah saatlerinde fazladır ve egzersizli birlikte şiddetlenebilir.

Eklemde şişme,hassasiyet ve dokunulduğunda ağrı hissedilir

Eklem eskisi gibi rahat ve normal hareket edemez.

Hareket sırasında eklemden ses gelebilir.

Belirtiler genellikle zaman, zaman hafifleyip zaman, zaman artarak haftalar ve aylarca sürer.

Bazı insanlarda egzersiz yapmak şikayetleri artırırken, bazılarında ise yağışlı havalar ağrı ve sızılarda kötüleşmeye sebep olur.

Kıkırdak altında sertleşmeler oluşur ve bu sertleşmeler eklemde hareket kısıtlılığına neden olur.

Egzersizin yararı olabilir, ancak fazla aktivite ağrının artmasına neden olabilir. Bu nedenle egzersizin dozu iyi ayarlanmalıdır.

Tüm eklemleri tutabilir ancak en sık; diz, kalça, el, ayak, boyun ve bel eklemlerinde görülür.

Nedenleri:

En sık görülen sebepler, eklemin aşırı yük altında kalması ile geçirilmiş eklem yaralanmalarıdır.

Yaş, genetik faktörler, mesleki zorlanmalar, geçirilmiş eklem operasyonları, travmalar, duruş bozuklukları, eklemleri kötü kullanılması osteoartrit gelişimine katkıda bulunan en önemli faktörlerdir.

Yaş:

Osteoartrit genellikle 45 yaşından sonra başlar. 50'li ve 60'lı yaşlarda başlaması en sık görülen durumdur. 40 yaşından önce görülmesi ise nadirdir.

Cinsiyet:

Özellikle diz ve el eklemlerini tutan osteoartrit kadınlarda daha sık görülür.

Şişmanlık:

Birçok insanda özellikle diz ve kalçada gelişen osteoartritin en önemli nedeni şişmanlıktır. Şişmanlık nedeniyle ekleme aşırı yük binmesi, osteoartritin hızlı gelişmesine ve ağır seyretmesine sebep olur.

Eklem yaralanmaları:

Eklemin bir travma yada büyük bir ameliyat geçirmesi, yıllar sonra osteoartrit gelişmesine sebep olabilir. Doğuştan olan bazı eklem Medikal Durumları da ileri yaşlarda osteoartrit gelişmesine yol açabilir. Normalden fazla fiziksel egzersize maruz kalan eklemlerde de osteoartrit gelişebilir. Futbolcularda dizde gelişen osteoartrit buna bir örnektir.

Kalıtım:

Osteoartrit kalıtsal bir hastalık değildir, ama bazı osteoartrit tipleri ailesel geçiş gösterir.

Tanı:

Belirtiler ve muayene bulguları, osteoartriti akla getirecektir. Röntgen filmleri de, osteoartrit tanısını doğrulamak için en yararlı tetkiklerdendir. Diğer romatizmal Medikal Durumları dışlamak için bazı kan tetkikleri yapmak gerekebilir.

Tedavisi nasıldır?

Osteoartritin kesin tedavisi yoktur. Uygulanan tedavi ağrıyı geçirebilir, eklemdeki tutukluluğu azaltır ve eklemin daha fazla hasara uğramasını önler.

Tedavide ilk basamak hastanın eğitimidir. Kişi öncelikle hastalığı konusunda bilinçlendirilmelidir. Ağır egzersizlerden ve zedelenmiş eklemin aşırı kullanılmasından sakınılmalıdır. Kilo verilmesi ile aşırı yük taşıyan eklemlerde osteoartrite bağlı şikayetler azalır.Ağrılı dönemlerde istirahat önerilir.

Erken dönemde tedavi eklemdeki iltihabı gidermeye yöneliktir. Hekim kontrolünde ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar kullanılabilir. Ancak her hasta bu ilaçlardan aynı şekilde yarar görmeyebilir. Gerektiğinde eklem içine enjeksiyonlar (steroid,vb.) faydalı olabilir.

Lokal olarak sorunlu bölgeye orta derecede sıcak uygulama ağrıyı ve eklemdeki tutukluluğu azaltır. Sıcak banyo, sıcak su şişeleri ya da torbaları, infraruj lambaları ile hekimin önereceği krem ve jellerin sürülmesi hekimi rahatlatabilir. Hafif ve orta derecede ağrısı olan hastalarda krem ve jel şeklindeki preparatlar destekleyici tedavi olarak uygulanabilir. Hastalara hekim kontrolünde fizik tedavi ve rehabilitasyon servislerinde fizik tedavi ajanları uygulanabilir.

Tutulan eklemlerin çevresindeki kasları güçlendirmeye yönelik egzersizler ekleme binen yükü azaltarak koruyucu etki gösterir.

Kişinin yaşadığı ve çalıştığı ortamın koşullarının ona göre düzenlenmesi (sandalye boyunun arttırılması, tuvaletin yükseltilmesi, vb.) gibi günlük yaşamı kolaylaştırıcı bazı önlemler alınabilir.

Bütün bu tedavilere yanıt vermeyen, ağrıları geçmeyen ve günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorlanan hastalara protez takılabilir.